ESTIMATS CLIENTS

La setmana del (9/3/2020) estàvem iniciant els passos per tornar amb tots vosaltres,

però desgraciadament, les circumstàncies actuals provocades pel COVID-19 ens han frenat.

Seguim atents a tot el que passi i us anirem informant.

CUIDEU-VOS

Consultes per correu electrònic a botiga@jotambesocallergic.cat

Política de privadesa

De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15 /1999 de Protecció de Dades , Jo També Sóc Al·lèrgic® propietària dels domininis www.jotambesocallergic.cat, www.yotambiensoyalergico.com, www.jotambesocallergic.com, informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web www.jotambesocallergic.cat s’incorporaran i tractaran en un fitxer automatitzat propietat de Jo També Sóc Al·lèrgic i que serà gestionat exclusivament per a la finalitat descrita en cada formulari o mitjà de resposta. En prémer el botó ” ENVIAR”, l’Usuari consent al tractament de les seves dades per part de www.jotambesocallergic.cat.

L’usuari disposa d’un termini de 30 dies per manifestar la seva negativa al tractament abans esmentat a través de comunicació escrita a Jo També Sóc Al·lèrgic® amb domicili en carrer Vilamarí 26 botiga 1 amb codi postal 08015 a Barcelona i telèfon 93.426 . 49.48 Jo També Sóc Al·lèrgic® es compromet a que les dades de caràcter personal sol·licitades seran les estrictament necessàries per dur a terme el servei demandat.

Se li informarà si és el cas de l’obligatorietat de facilitar determinades dades, sense els quals no seria possible dur a terme la prestació. Igualment, Jo També Sóc Al·lèrgic® com a responsable del fitxer, es compromet a mantenir el secret i la confidencialitat sobre les dades de caràcter personal que li siguin facilitades, adoptant totes les mesures de seguretat necessàries que evitin la seva pèrdua, modificació sense consentiment o accessos no autoritzats, d’acord amb el Reglament de Desenvolupament de la LOPD aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.