Política de privadesa

De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15 /1999 de Protecció de Dades , Jo També Sóc Al·lèrgic® propietària dels domininis www.jotambesocallergic.cat informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web www.jotambesocallergic.cat s’incorporaran i tractaran en un fitxer automatitzat propietat de Jo També Sóc Al·lèrgic i que serà gestionat exclusivament per a la finalitat descrita en cada formulari o mitjà de resposta. En prémer el botó “ACCEPTAR”, l’Usuari consent al tractament de les seves dades per part de www.jotambesocallergic.cat.

L’usuari disposa d’un termini de 30 dies per manifestar la seva negativa al tractament abans esmentat a través de comunicació escrita a Jo També Sóc Al·lèrgic® (info@jotambesocallergic.cat) es compromet a que les dades de caràcter personal sol·licitades seran les estrictament necessàries per dur a terme el servei demandat.

Se li informarà si és el cas de l’obligatorietat de facilitar determinades dades, sense els quals no seria possible dur a terme la prestació. Igualment, Jo També Sóc Al·lèrgic® com a responsable del fitxer, es compromet a mantenir el secret i la confidencialitat sobre les dades de caràcter personal que li siguin facilitades, adoptant totes les mesures de seguretat necessàries que evitin la seva pèrdua, modificació sense consentiment o accessos no autoritzats, d’acord amb el Reglament de Desenvolupament de la LOPD aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.